Ontstaan van de Orgelcommissie

Het bleek dat veel Alphenaren het jammer vonden dat het Steinmeyer-orgel alleen tijdens de zondagsdiensten te beluisteren was, terwijl dit instrument zich ook uitstekend zou lenen voor de vertolking van het grote orgelwerk. Bovendien was er in Alphen rond die tijd (1975), nauwelijks iets aan orgelconcerten te horen.

Dit had de heer Piet Kalshoven als echte kerkorgel-muziekliefhebber, al langere tijd bezig gehouden. Begin 1976 zijn er op zijn initiatief om hier verandering in te brengen, oriŽnterende gesprekken geweest met de toen pas benoemde organist Simon Stelling, de toenmalige president-kerkvoogd en verschillende kerkorgelliefhebbers. De doelstelling was om aandacht te schenken aan de orgelkunst in de breedste zin van het woord op Alphens grootste kerkorgel.

E.e.a. resulteerde in het eerste concert op 24 september 1976 door de toen 19-jarige Simon Stelling en de vorming van een bestuur dat de basis legde voor de huidige Alphense "orgelcyclus".