Donateurs Orgelcommissie Adventskerk

Bent u blij met onze concerten en wilt u ons werk steunen voor de toekomst?

Wij waarderen het zeer als u zich wilt aanmelden als donateur met een jaarlijkse financiλle bijdrage, na ontvangst waarvan u 2 vrijkaarten krijgt voor een concert. Aan het begin van het seizoen ontvangen onze donateurs de nieuwsbrief met het nieuwe concertprogramma en bij bijzondere gebeurtenissen hebben zij een streepje voor.

U kunt zich opgeven door onderstaand strookje in te vullen en af te geven op een concert of op te sturen aan het secretariaatsadres: Prolkade 6, 2431 AK Noorden. Ook kunt u deze gegevens ons per e-mail toezenden. Wij sturen u dan een ontvangstbevestiging. Uw gegevens gebruiken wij uitsluitend voor bovengenoemde contactmomenten.

Hartelijk dank!

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ja, ondergetekende:

Naam : ……………………………………………….……….……………..

Adres : ……………………………………………………….……………...

Plaats : ……………………………………………………………………....

Tel. : ……………………………………………....………………………....

E-mail : ……………………………………………………………………….

 

(Handtekening en datum)