Orgelcommissie Adventskerk Secretariaat:

Prolkade 6

2431 AK Noorden

Tel. : 0172-408715

E-mail : rombouts_marlies@hotmail.com  (Dit mailadres is ook bereikbaar voor al uw op- en aanmerkingen.)

Bank : NL20 RABO 03016 28 955 t.n.v. Orgelcommissie Adventskerk, Bodegraven

Bestuur Orgelcommissie Adventskerk v.l.n.r:    

Dick Broere (penningmeester), Liesbeth van de Zand (PR), Atie Kroon (voorzitter), Simon Stelling (adviseur), Marlies Rombouts (secretariaat).