De flexibiliteit van het Steinmeyer-orgel

De Orgelcommissie is verheugd u kennis te laten maken met de jazzy kant van het orgel in een andersoortig concert op vrijdag 29 maart a.s. Bert van den Brink komt naar Alphen met een nieuw concept: Jazz en popmuziek gespeeld op het kerkorgel onder de titel “Blowing”. Wat jaren geleden begon als experiment is uitgegroeid tot een volwassen concept dat tot ver buiten de landsgrenzen bekend geworden is.

“Ik houd van het orgel met al die mogelijkheden variërend van subtiel tot overweldigend, zo passend bij deze tijd, de huidige muziek die ook op eeuwenoude instrumenten prachtig klinkt”.

Aldus Bert van den Brink.

U zult horen dat het Steinmeyer-orgel dit moeiteloos aankan. Bijzonder te vermelden is nog het feit dat Bert van den Brink visueel gehandicapt is en alle stukken dus letterlijk blind speelt.

 

Maart 2019

 

 

Het nieuwe seizoen gaat weer van start

Ook dit seizoen heeft de Orgelcommissie een zeer gevarieerd programma. We starten 28 september a.s. met de “special“  Wagner/Liszt/Reubke, gekozen door Simon Stelling omdat deze 3 componisten bijzondere raakvlakken hebben. Klik hier voor poster.

Nieuw dit seizoen is de terugkeer van het Oranjeconcert als feestelijke afsluiting van Koningsdag, het wordt dus een echt koningsconcert. We hebben dan geen Bevrijdingsdag­concert.

 

Maar eerst de jaarlijkse Nationale Orgeldag op zaterdag 8 september. Deze valt altijd samen met Open Monumentendag op de tweede zaterdag in september. Het gratis OMD-Slotconcert vindt plaats in de Adventskerk om 16.00 uur door Simon Stelling. Het pro­gram­ma volgt het OMD-jaarthema “In Europa”. Simon laat u Europese composities horen waarbij duidelijk wordt hoe Europese landen door muziek met elkaar verbonden zijn. Interessant en laagdrempelig! U kunt het volledige programmaboekje van Open Monumen­tendag/Nationale Orgeldag op de bekende versprei­dings­adressen afhalen of hier inzien.

 

Augustus 2018

 

 

 

Wat komen gaat

Sinds de start van het nieuwe seizoen hebben we de mogelijkheid om na afloop van de concerten nog even na te praten en/of een glaasje te drinken. In goed Nederlands heet dat tegenwoordig de meet en greet. Dit wordt als positief ervaren, veel bezoekers blijven dan nog even gezellig napraten.

Hoewel het winterseizoen nog volop loopt wordt er achter de schermen al hard gewerkt aan een nieuw programma voor de Alphense Orgelzomer 2018, dat gaat helemaal lukken! Zodra alle gegevens binnen zijn komt het volledige programma op de site.

Ook buigt de orgelcommissie zich momenteel over de vraag of de vrijdagavond in de toekomst nog wel het juiste tijdstip is voor onze concerten. Bij de concerten in feb. (en wellicht maart) vragen wij middels een enquête uw mening. Onderstaand hiervan een exemplaar: als u deze even kopieert en dan ingevuld aan het secretariaatsadres (rombouts_marlies@hotmail.com) wilt sturen, kunt u uw gewaardeerde mening/suggesties aan ons kwijt.

Februari 2018

 

DE CONCERTEN OP DE VRIJDAGAVOND?

 

De vrijdagavond is destijds gekozen als “einde” van de werkweek in com­binatie met de koopavond.

Na 40 jaar vragen wij ons echt af of dit nog wel een gelukkige combinatie is. Immers de vrijdagavond als “doe”avond ver­legt zich steeds meer naar de zondagmiddag en ook de koopavond stelt niet veel meer voor. Ook krijgt de Orgelcommissie signalen dat bezoekers zich niet meer zo prettig voelen om ’s avonds naar de concerten te komen.

Om nu te voorkomen dat onze concerten een stille dood gaan sterven, willen wij ook uw mening peilen om met ons als proef een seizoen de concerten op de zondagmiddag te organiseren. Daarom onderstaand

een aantal vragen.

 

01) Vindt u de concerten op zondagmiddag een goed plan?

            Ja                    Nee, want

 

02) Wij stellen ons als ideale tijd voor b.v. van 16.00 tot 17.00 met event. nog een half uurtje napraten met een glaasje. Prima tijd?

            Ja                    Nee, beter

 

03) Denkt u dat we met de zondagmiddag ook nieuw publiek kunnen trekken? B.v. mensen die op zondag altijd iets willen doen?

            Ja                    Nee, want

 

04) Vindt u dat de Adventskerk naast kerk voor de gelovigen, ook veel meer open moet zijn als plek voor passende aktiviteiten?

            Ja                    Nee, want

 

05) Stel dat er op zondagmiddag vaker iets te doen zou zijn in de Adventskerk, zoals eens een lezing, een interessante tentoon­stelling of iets cultureels c.q. muzikaals, vindt u dat aantrekkelijk?

            Ja                    Nee, want

 

Inzake onze orgelconcerten, heeft u nog wensen voor een te vragen gast-organist(e)? Wilt u over de concerten 1 of 2 weken van te voren per mail geïn­­­formeerd worden? Zo ja, graag even uw mailadres op de achterzijde vermelden. Andere wensen, tips of suggesties kunt u daar ook kwijt!

           

           

DANK VOOR HET MEEDENKEN EN INVULLEN !

 

 

 

 

 

Volg de orgelcommissie nu ook op Facebook

Informatie en/over concerten vindt u nu ook op onze facebookpagina:

https://www.facebook.com/search/top/?q=orgelcommissie%20adventskerk

 

 

September 2017

 

 

16e Nationale Orgeldag 2017, zaterdag 9 september

tevens Open Monumentendag

 

De kerk is vanaf 10.00 uur geopend voor rondleidingen, orgelpresentaties en bespelingen. Er is een gevarieerd programma:

11.00-12.00 carillonbespeling door Marianna Marras

13.00-13.30 koperensemble Brazzled!

14.00-15.00 zelf spelen op het Steinmeyer-orgel

15.00-15.15 optreden Produktiehuis Alphen

15.15-15.45 een half uurtje orgelen voor kinderen

16.00-16.30 gratis OMD-slotconcert door Simon Stelling

 

Het volledige dagprogramma van de hele gemeente kunt u hier inzien.

 

Augustus 2017

 

 

 

Uitreiking onderscheiding

Op 24 juni heeft de medaille-uitreiking plaatsgevonden aan Simon Stelling van zijn onderscheiding in goud van de Société académique Arts-Sciences-lettres tijdens een feestelijke bijeenkomst in Parijs.

 

Juni 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke Franse onderscheiding voor Simon Stelling

 

De prestigieuze "Société académique Arts-Sciences-Lettres" heeft bekend gemaakt dat zij de Gouden Medaille heeft toegekend aan Simon Stelling. Daarmee wordt bijzondere waardering gegeven aan de 40 jaar lange inzet van Simon voor romantische en moderne Franse orgelmuziek.

 

Wij feliciteren hem van harte met deze hoge onderscheiding. De uitreiking zal op 24 juni a.s. in Parijs plaatsvinden.

Ook buiten de kerk
Natuurlijk wordt het orgel, naast andere instrumenten, gebruikt in de erediensten in de Advents­kerk. Maar ook buiten deze diensten om kunt u van het orgel genieten. Recent kwamen in een week nog ruim 1000 scholieren in de Adventskerk langs om op hun manier kennis te maken met orgelmuziek. Vrijdag 5 mei zal het Bevrijdingsdagconcert door Simon gespeeld worden m.m.v. het Castellumkoor o.l.v. Max Smeets, een mooi moment om zelf eens te komen luisteren.

 

April 2017

 

 

 

 

Nieuwe César Franck CD is uit!

Hoogtepunt in de Franse orgelkunst op het bijzondere Duits-romantische Steinmeyer-orgel in Alphen aan den Rijn

 

Het heeft even geduurd maar de CD César Franck – Trois Pièces en Trois Chorals is er bijna. Voor organist Simon Stelling loopt de muziek van Franck als een rode draad door zijn carrière. Meerdere keren voerde hij al diens werken uit op het Steinmeyer-orgel. Een bijzondere combi¬na-tie omdat de werken, die uit de Frans-romantische orgelkunst komen, niet vaak op een Duits-romantisch orgel worden vertolkt. Samen met de interpretatie van Simon Stelling maakt dit deze CD uniek en een must-have voor iedere muziekliefhebber.

De presentatie van deze CD zal door middel van een live-uitvoering plaatsvinden op zaterdag-avond 5 november a.s. om 20:15 uur in de Adventskerk te Alphen aan den Rijn. Toegang is vrij.

 

De CD (€ 15,--) is te verkrijgen op de concerten of per post via het kerkelijk bureau (€ 15,--). Tel. 0172-478993 of E-mail kb92ledadm@web.  De opbrengst van de CD komt geheel ten goede aan de instandhouding van het monumentale Steinmeyer-orgel.

 

Oktober 2016

 

 

 

JUBILEUM ORGELCOMMISSIE

Reeds 40 jaar organiseert de Orgelcommissie Adventskerk concerten op het Steinmeyer-orgel (1922). Al die jaren hebben al vele meer en minder bekende organisten een concert op dit unieke orgel kunnen geven. (Stads)organist Simon Stelling is vanaf het begin als adviseur aan de commissie verbonden.

 

In 1976 gewoon begonnen uit onvrede dat dit orgel alleen tijdens de zondagsdien­sten te beluisteren was, terwijl het zo geschikt is voor het grote orgelwerk. Ook het feit dat er in die tijd in Alphen nauwe­lijks iets aan orgelconcerten te horen was bracht een initiatief op gang, hetgeen resulteerde in de vorming van een orgelcommissie.

 

We gaan dit jubileum vieren op zaterdag 1 oktober a.s. met een jubileumconcert in de avond door de vaste organist van het Steinmeyer-orgel Simon Stelling m.m.v. Theo-Hans Kuijvenhoven (hobo) en Nuno Malajuwara (viool). Na afloop ontmoeten wij elkaar met een drankje.

 

Met nadruk willen wij eveneens de jeugdige organisten en aanstormende orgel­talenten naar voren halen. Daarom organiseren wij die zaterdag ook een open speelmiddag voor jeugdigen tot 25 jaar die er nu al van dromen eens op zo’n beroemd kerkorgel te kunnen spelen (plus gratis advies van de maestro!).

Afsluitend volgt een kort middagconcert om 16.00 uur door Simon Stelling. Hij speelt dan de Symphonie Passion van Marcel Dupré.

 

Nog even alles op een rij:

Jubileumdag                            : zaterdag 1 oktober a.s.

Open speelmiddag jeugd tot 25         : 14.00-16.00 (gratis)

Middagconcert                         : 16.00-16.30 (toegang € 5,--)

Jubileumconcert                      : 20.15 (toegang € 7,--)

 

September 2016

 

 

 

 

NATIONALE ORGELDAG 2016

Op zaterdag 10 september is het voor de 30e maal Open Monumentendag in de gemeente Alphen aan den Rijn en tevens de 15e Nationale Orgeldag, met als uitdagend thema “Iconen en Symbolen”.

Ook de Adventskerk doet weer mee als icoon in het Alphense centrum. De kerk is vanaf 10.00 uur geopend met een afwisselend programma en een fototen-toonstelling over de historische brand van 1916. Ook het Steinmeyer-orgel staat volop in de belangstelling! Het OMD-slotconcert wordt gespeeld door Simon Stelling (16.00 uur) waarbij Johann Sebastian Bach als één van de grootste iconen van de westerse muziek én monument van de muze in de schijnwerpers staat.

Het volledige programma staat op pag. 40 van het programmaboekje (klik hier). Dit is vanaf eind augustus af te halen bij de reguliere verspreidingsadressen en de genoemde opengestelde panden.

 

Augustus 2016

 

 

 

 

GRATIS OPEN SPEELMIDDAG VOOR JONGE ORGANISTEN MET LEF OP HET STEINMEYER-ORGEL TE ALPHEN AAN DEN RIJN

Reeds 40 jaar organiseert de Orgelcommissie Adventskerk concerten op het be­roemde Steinmeyer-orgel (1922) in de Adventskerk. Al die jaren hebben al vele meer en minder be­­kende organisten een concert op dit unieke orgel kunnen geven. (Stads)­organist Simon Stelling is vanaf het begin als adviseur aan de commissie verbonden.

Uiteraard zal er een jubileumconcert komen op de avond van de geplande feestdag zaterdag 1 oktober a.s. Wij willen echter ook de jeugdige organisten en aanstormende orgeltalenten naar voren te halen, zij zullen het immers de komende 40 jaar moeten gaan overnemen. Daarom organiseren wij een open speelmiddag op 1 oktober tussen 14.00 en 16.00 uur voor jeugdigen tot 25 jaar die er nu al van dromen eens op zo’n beroemd kerkorgel te kunnen spelen, met gratis advies van de maestro. Afsluitend volgt een kort middagconcert door Simon Stelling. Hij speelt dan de Symphonie Passion van Marcel Dupré.

Geef je op en laat horen wat je kan, je hebt max. 10 min. speeltijd. Er zijn geen kosten aan verbonden. Stuur je mail vóór 1 september a.s. naar het secretariaatsadres: rombouts_marlies@hotmail.com met daarin naam, adres, leeftijd en event. wat je graag wilt spelen.

Juli 2016

 

 

 

HET NEGENDE ALPHENSE BEVRIJDINGSCONCERT EEN GROOT SUCCES !

Ruim 200 bezoekers w.o. wethouder Kees van Velzen, hebben genoten van een indruk­wekkend concert door Simon Stelling op het Steinmeyer-orgel en fanfare-orkest DSS uit Aarlanderveen o.l.v. Danny Oosterman.

Prachtig om dan eerst met z’n allen het Wilhelmus te zingen met aansluitend de muziek uit Soldaat van Oranje door het orkest. Mooi waren daarin de soli van Audrey Boerlage (sopraansaxofoon) en Bianca Egberts (trompet). De toon is dan letterlijk gezet. Veel nummers werden ondersteund door een passende powerpoint-presentatie.

Ook Simon Stelling speelde de sterren van de hemel, het hele programma was van hoge klasse, mooi ook de combinatie van orgel en dit orkest. Afgesloten werd met het bekende “We’ll meet again” waarbij het jongedamestrio voor een fleurige verrassing zorgde.

Kortom een mooie afsluiting van Bevrijdingsdag 2016.

(de foto’s werden gemaakt door Cees de Jongh)

 

Mei 2016

 

 

 

 

 

 

Derde Alphense Orgelzomer van start

Ook dit jaar wordt er weer een Orgelzomer gehouden rondom het Steinmeyer-orgel van de Adventskerk. Na de succesvolle restauratie van de speeltafel afgelopen januari, klinkt het orgel mooier als nooit tevoren!

Op elke eerste zaterdag van de maanden april t/m september zullen telkens twee concerten plaats­vinden, een lunchconcert tussen 12.30 en 13.00 uur en een middagconcert tussen 16.00

en 16.30 uur. Thema voor de lunchconcerten is "Ontmoetingen met Max Reger". Thema voor de middagconcerten: "Alphenaren musiceren met hun Steinmeyer-orgel". Verder is er op zaterdag

9 april een Max Reger-concert om 15.30 uur en zullen studenten van Simon Stelling het orgel bespelen tijdens lunchconcerten om 12.30 uur op 11, 18 en 25/6, 30/7 plus 13 en 20/8.

Het laatste concert van deze Orgelzomer is het Slotconcert van Open Monumentendag/Nationale Orgeldag op zaterdag 10 september om 16.00 uur.

Alle concerten zijn gratis toegankelijk, een gift voor het onderhoud van het orgel stellen wij zeer op prijs. Na elk concert is er gelegenheid boven het orgel te bezichtigen.

Voor het verkorte programmaboekje klik hier

Maart 2016

 

 

Ontwikkelingen rondom het Steinmeyer-orgel

Nadat werkzaamheden aan de speeltafel in januari 2014 niet het beoogde resultaat had­den, is er besloten een ex­terne adviseur aan te stellen in de persoon van Hans Fidom. Deze inter­na­tio­naal bekende orgeldeskundige heeft vele publicaties op zijn naam staan over het Duits-roman­tische orgeltype, waaronder het Alphense orgel.

Hoewel de heer Fidom aanvankelijk aangaf geen tijd te hebben voor adviseurswerk, wilde hij voor het Steinmeyer-orgel een uitzondering maken omdat hij het voortbestaan van dit instru­ment van buitengewoon belang acht, zowel voor Nederland als voor Europa. Dit o.a. omdat er amper nog orgels van Steinmeyer gevonden worden die in zo’n originele staat verkeren als het onze. Hij noemt het letterlijk een "feestje" om het Alphense orgel te horen en te bespelen; hij is er ook erg trots op dat het tot nog toe zo goed bewaard is gebleven.
Allereerst heeft de heer Fidom een zeer uitgebreid rapport geschreven dat als basis gaat dienen voor het onderhoud aan het Steinmeyer-orgel in de nabije en wat verdere toekomst.Vervolgens werden drie orgelbouwers uitgenodigd offerte uit te brengen voor, in de eerste plaats de zeer noodzakelijke renovatie van de speeltafel. De opdracht zal worden uitgevoerd door de firma Seifert te Kevelaer in Duitsland. Niet alleen bracht deze firma een in alle opzichten gunstige offerte uit, maar toonde zich ook het meest enthousiast over het Alphense orgel. Bovendien heb­ben zij enkele jaren geleden het Steinmeyer-orgel in Landau/Pfalz op zeer succesvolle wijze gereconstueerd en gerestaureerd. Het is één van de meest gerenommeerde orgelbouwers in Duitsland.
Inmiddels is één van de directeuren van de firma Seifert op bezoek geweest bij de heer Paul Steinmeyer in Oettingen, wiens grootvader destijds de super­visie heeft gehad over de bouw van het Alphense orgel. De heer Steinmeyer heeft persoonlijk zijn grote vreugde overgebracht over het nog in goede en originele staat verkeren van ons orgel. Heel uitzonderlijk heeft de heer Steinmeyer aan de firma Seifert toestemming gegeven alle in zijn archief aanwezige stukken over het Alphense orgel te digitaliseren. Daarnaast heeft hij originele onderdelen beschikbaar gesteld die, indien dat nodig blijkt, in het Alphense orgel kunnen worden gebruikt
.

De werkzaamheden zullen deze maand aanvangen.

Januari 2016

 

SLOTCONCERT NATIONALE ORGELDAG 2015 IN ALPHEN

Op zaterdag 12 september werd in de Adventskerk het Slotconcert van Open Monumentendag/ Nationale Orgeldag gegeven door Simon Stelling. Voor 165 bezoekers speelde hij de gehele Symphonie no. 5 van Widor.

Dit was tevens de afsluiting van de Alphense Orgelzomer 2015 die Simon met solisten en getalenteerde leerlingen gedurende de zomermaanden heeft verzorgd.

De opening van de avondconcerten op het Steinmeyer-orgel in seizoen 2015/2016 is op vrijdag 25 september a.s. door Simon Stelling. Het programma heeft als titel “Vive La France – Fin du Tour de Paris”. Aanvang 20.15, toegang € 7,--

 

September 2015

 

 

OPEN MONUMENTENDAG/NATIONALE ORGELDAG

Op zaterdag 12 september is het niet alleen Open Monumentendag maar ook al voor de 14e keer Nationale Orgeldag. Dat deze twee themadagen samenvallen is op zich niet zo verwonderlijk omdat veel orgels in kerkelijke monumenten staan die met Open Monumen­ten­dag hun deuren voor het publiek geopend hebben.

U kunt nu reeds het volledige programma inzien! Klik hier

 

Augustus 2015

 

 

 

STEINMEYER-ORGELS ZONDAG 28 JUNI OP DE RADIO

Naar aanleiding van de artikelenreeks over de firma Steinmeyer in De Orgelvriend maakt de EO in het programma Musica Religiosa een uitzending over deze orgelmaker. Het programma is inmiddels opgenomen en wordt a.s. zondag om 22.00 uur op Radio 5 uitgezonden. 

Natuurlijk wordt er in de uitzending ook aandacht besteed aan het orgel van Alphen! Ook de belangrijke rol die Simon in het bestaan van dit orgel heeft gespeeld wordt belicht en o.a. hoort u de Second Waltz van Shostakovich

 

Wellicht heeft u gelegenheid het programma te beluisteren!

 

http://www.musicareligiosa.nl/uitzending.aspx?lIntEntityId=973

 

Juni 2015

 

 

 

SIMON STELLING 40 JAAR ORGANIST OP HET STEINMEYER-ORGEL

Na afloop van de dienst op zondag 4 januari vroeg de voorzitter van de kerkrentmeesters van de Adventskerk, de heer Paul Boender, aandacht voor het heugelijke feit dat Simon Stelling zijn 40 jarig jubileum als organist op het Steinmeyer-orgel van de Adventskerk mag vieren: “Een Duits filosoof heeft eens gezegd: ‘muziek is de poëzie der lucht’; je zou denken dat hij Simon heeft horen spelen.” De gemeente werd daarom eveneens gefeliciteerd met deze organist. “Simon, je gepassioneerde gedrevenheid voor het orgel, de muziek die je uit het orgel tevoorschijn tovert, is bekend van Noorwegen tot en met Duitsland. Gemeente, u heeft een internationaal bekend organist en dat al 40 jaar.” Een groot applaus volgde.

 

 

 

 

 

 

Draaginsigne in goud

Naast felicitaties was er een bijzonder moment omdat het hoofdbestuur van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland op voordracht van het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te Alphen aan den Rijn het draaginsigne in goud heeft toegekend wegens het vervullen van functie van organist gedurende 40 jaar.

 

De verraste jubilaris kreeg dit insigne onder enthousiast applaus opgespeld, een emotioneel moment. Na afloop werd er feestelijk koffie gedronken en was er gelegenheid de jubilaris met zijn onderscheiding te feliciteren.

 

 

Nieuwjaarsconcert: een jubileum concert!

Wie Simon Stelling nog persoonlijk wil feliciteren en hem wil horen spelen, kan dat doen op het feestelijke nieuwjaarsconcert vrijdag 9 januari a.s. Simon speelt dan samen met Sannie de Jongh (dwarsfluit). Na afloop zal een glas worden geheven op het nieuwe jaar, en dit mooie jubileum.

Januari 2015                                                                                                                         foto’s: Dick van Smirren

 

TV-OPNAMES VAN HET ORGEL

26 Juni heeft Alphen Stad TV opnames gemaakt van kerk en orgel voor een nieuws-item over de Alphense Orgelzomer. Simon Stelling en Liesbeth van de Zand vertellen hierover en over de Orgelcommissie, ook demonstreert Simon het orgel.

Kijkt u even mee? Klik hier https://www.youtube.com/watch?v=NQ-Ol8zoKuE

Juni 2014

 

 

PROGRAMMA 2014/15

Het nieuwe programma vindt u in de concertagenda.

Juni 2014

 

 

ALPHENSE ORGELZOMER 2014

Naast de seizoenscyclus 2013/2014 van de avondconcerten op het Steinmeyer-orgel, is er op initiatief van Stadsorganist Simon Stelling nu ook de eerste Alphense Orgelzomer 2014. Deze primeur is een samenwerkingsverband van het College van Kerkrentmeesters van de Advents­kerk (de beheerder van het Steinmeyer-orgel) en de Orgelcommissie Adventskerk.

Er zijn maar liefst 16 gratis concerten geprogrammeerd die plaatsvinden op zaterdagmiddagen van april t/m september. Wij hopen hiermede het historische Steinmeyer-orgel uit 1922 voor een breed publiek toegankelijk te maken en tevens het stille concerten­seizoen laagdrempelig te over­bruggen. Alle concerten zijn opgenomen in het programma­boekje dat u bij de concerten krijgt. Wilt u nu reeds alle concerten inzien of voor uzelf een programmaatje printen, klik hier voor het overzicht.

Deze concerten zijn steeds gratis toegankelijk, maar wij rekenen op een bijdrage voor de instandhouding en onderhoud van het Steinmeyer-orgel als cultureel erfgoed.

Wees welkom.

April 2014

 

 

 

DEELRENOVATIE STEINMEYER-ORGEL

Op maandag 20 januari is de firma Flentrop te Zaandam begonnen met een deelrenovatie van het Steinmeyer-orgel. Doordat het onderhoud aan het orgel in fases wordt uitgevoerd blijft het orgel gewoon bespeelbaar en worden kosten verdeeld.

Dit jaar krijgt de speeltafel, de plek waar de organist muziek maakt, een grote beurt. Onder meer zullen alle beleringen van de aanwezige windkastjes worden vernieuwd, hetgeen hard nodig is na 91 jaar. Ook zullen daar alle windlekkages die in de loop der jaren zijn ontstaan worden verholpen. Deze speeltafel toont een vernuftig staaltje techniek uit de jaren twintig van de vorige eeuw, waarin alles wat tegenwoordig door electriciteit zou gebeuren, hier door windenergie (pneumatiek genoemd) wordt aangedreven. Zie hiervoor de grote blaasbalg op onderstaande foto.

Januari 2014


 

 

 

 

Hier ziet men de binnenkant van de speeltafel, waarin de  loden buisjes zichtbaar zijn die  zorgen voor transport van de tractuurwind; hiermee wordt de verbinding tussen de speeltafel en de pijpen tot stand gebracht.

 

 

Hier ziet men de orgelbouwer van de firma Flentrop bezig met het herstel van de vrije combinatie­kastjes; hierin wordt nieuw leer aangebracht zodat geen wind meer kan ontsnappen.

 

 

 

 

UITSLAG ENQUETE ONDER DE BEZOEKERS

Bij het novemberconcert hebben we aan de bezoekers gevraagd een enquêteformulier in te vullen met een aantal vragen omtrent onze PR en programmeringsaktiviteiten. Met name is het voor ons van groot belang inzicht te hebben in de wensen van de bezoekers. Dus de simpele vraag van: doen wij het goed?

Er zijn 52 ingevulde formulieren ingeleverd w.v. 5 van bezoekers die voor de eerste maal één van onze concerten bezochten. Samengevat kunnen wij constateren dat:

- wij veel vaste en regelmatige bezoekers hebben

- de meeste mensen ons kennen via hun kennissen-/familiekring, lokale dagbladen, kerkbladen en internet

- ook het regionale “blauwe boekje” met concertenoverzichten in Zuid-Holland West en          Bollenstreek functioneert goed

- onze toegangsprijs van € 5,- gewaardeerd wordt

- u het niveau van onze concerten als hoog tot zeer hoog beoordeelt

- u ons meerdere suggesties voor nieuwe gastorganisten deed

Ook met uw praktische tips over applaus, koffie of “bloemendame” zijn wij blij. Wij nemen uw aanbevelingen zeker mee in de samenstelling van de concerten. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Zo vinden wij een groot applaus aan het einde van het concert heel fijn, immers de organist heeft een prestatie geleverd waarvoor u hem bedankt. Uiteraard is het prima als u tussendoor spontaan klapt als een stuk zo bijzonder was dat u daarmee niet wilt wachten tot aan het einde: laat een concert vooral niet “overgeregeld” worden, muziek is emotie en dat moet gewoon zo blijven.

Bij de bespreking in onze laatste vergadering hebben wij besloten om geen prijsverhoging door te voeren zolang wij geen (verwachte) verhoging van kerkhuur of doorberekende kosteruren krijgen.

Heel belangrijk is dat u onze concerten regelmatig blijft bezoeken. Dat is de beste garantie om de toegangsprijs op een laag pijl te houden!

Januari 2014

 

 

HERMAN  VAN VLIET  VERVANGT GASTORGANIST ARNO VAN WIJK

Helaas heeft Arno van Wijk het nieuwjaarsconcert dat hij op vrijdag 3 januari zou geven op het Steinmeyer-orgel wegens ziekte moeten afzeggen. Ook de sopraan Donij van Doorn zal nu niet optreden. Het is heel fijn dat op zo’n korte termijn organist Herman van Vliet uit Amersfoort (geen onbekende in onze concertenserie!) nu in zijn plaats zal kunnen spelen.

Na afloop is er gelegenheid elkaar onder het genot van een glaasje, een gelukkig nieuwjaar te wensen.

2 Januari 2014

 

 

 

OOK IN TRONDHEIM EEN STEINMEYER-ORGELBRIEFJE GEVONDEN

 

Het monumentale Steinmeyer-orgel in de Dom van de Noorse stad Trondheim wordt momenteel door de Zwitserse firma Kuhn in de originele staat van 1930 teruggebracht en gerestaureerd. Ook hier werd een “handtekening” van een van de destijdse orgelbouwers gevonden. Waarschijnlijk gaat het hier om dezelfde schrijver: in het “Alphense” briefje menen wij de naam August Lieben te herkennen, in Trondheim leest men August Sieber (daar werd ook geld gevonden). De strekking over de malaise van die crisistijd is identiek. Voor meer info volg onderstaande link.

http://www.wz-newsline.de/home/panorama/trondheim-eine-halbe-milliarde-reichsmark-in-norwegischer-orgel-gefunden-1.1446885

 

December 2013

 

SIMON STELLING BENOEMD ALS STADSORGANIST

 

In Alphen aan den Rijn werd de goedbezochte Open Monumentendag/Nationale Orgeldag afgesloten met het OMD-slotconcert door Simon Stelling op het Steinmeyer-orgel in de Adventskerk. Zo’n 150 bezoekers genoten van het vorstelijke concert (het thema van Open Monumentendag 2013 was immers Macht en Pracht). Ook de wethouder van cultuur Hélène Oppatja was hierbij aanwezig.

Na afloop maakte zij bekend dat het college van Burgemeester en Wethouders voornemens is Simon Stelling te benoemen als stadsorganist. Een passender gelegenheid om dit alvast kenbaar te maken kon zij zich niet voorstellen, dit werd door de aanwezigen gedeeld met een hartverwarmend applaus. Inmiddels heeft de benoeming in november plaatsgevonden.

November 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 JAAR OUD EN NOG VOL VERRASSINGEN !

 

Tijdens restauratiewerkzaamheden aan het hoofdwerk van het Steinmeier-orgel werd er in juni bij toeval in een windlade een briefje in het (Oud-)Duits ontdekt dat in 1922 door een van de orgelbouwers als handtekening is achtergelaten (zie foto). Dit gebeurde wel vaker, maar in dit orgel is het ondanks alle onderhoudsrondes, tot nu toe  nooit aan het licht gekomen!

Bij het onderhoud zijn de grootste pijpen gelicht en de z.g. “taschen” vervangen. Dit zijn de klepjes die de luchttoevoer naar de pijpen regelen. De oude “taschen” zaten circa 50 jaar in het orgel en vertoonden scheurtjes. Hopelijk gaan de nieuwe ook weer een halve eeuw mee.

Juli 2013